Rehabilitacja geriatryczna

Skierowany jest do osób w starszym wieku (program senior), z ograniczeniami sprawności, obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych negatywnych zdarzeń charakterystycznych dla wieku starszego.

Głównym celem jest doprowadzenie do takiej wydolności organizmu, dzięki której starsza osoba może zwiększyć swoją samodzielność i niezależność.

Plan rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta i aktualnych wskazań lekarskich.

Scroll to Top