Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Głównym celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest doprowadzenie do takiej wydolności organizmu, dzięki której pacjent może zwiększyć swoją samodzielność i niezależność. Dążymy do możliwego maksymalnego usprawniania pacjenta, zmniejszenia dyskomfortu wynikającego z przewlekłej choroby i długotrwałego bólu, a także przekonania i zachęcenia do codziennej aktywności fizycznej poprawiającej jakość życia.

Podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji ogólnoustrojowej:

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie.

SKIEROWANIE wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo-ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • reumatologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • ginekologicznego,
 • urologicznego,
 • pediatrycznego,
 • kardiologicznego,
 • geriatrycznego.

oraz lekarz z poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej:

 • od 3 do 6 tygodni

Scroll to Top