Rehabilitacja neurologiczna wtórna

Rehabilitacja neurologiczna wtórna ma na celu nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym.
W naszym programie postepowania rehabilitacyjnego proponujemy szeroki repertuar koncepcji, które dają możliwości odzyskania sprawności. Oczywiście każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej wtórnej jest:

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby

Pacjent powinien posiadać:

• dokumenty opisujące sprawność za pomocą wystandaryzowanych skal i narzędzi;
• wynik rezonansu magnetycznego oraz ewentualnych innych pomocnych metod obrazowania;
• pozostałą dokumentacje medyczną opisującą choroby współistniejące (jeśli istnieją).

Czas trwania rehabilitacji:
• do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
• do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.
Organizacja udzielania świadczeń:
• usprawnianie przez 6 dni w tygodniu;
• terapia logopedyczna;
• terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę.

SKIEROWANIE na rehabilitację neurologiczną wtórną powinno zostać wystawione przez lekarzy oddziałów:

• Neurologicznych
• Neurochirurgicznych
• Ortopedii i Traumatologii
• Anestezjologii i Intensywnej terapii
• Wewnętrznych
• Pediatrycznego i Chorób zakaźnych
• Chirurgii

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta!

Scroll to Top