Rehabilitacja neurologiczna wtórna ma na celu nie tylko częściowe przywrócenie sprawności ruchowej czy mowy, ale także umożliwienie dalszego aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i w miarę możliwości zawodowym.

W naszym programie postepowania rehabilitacyjnego proponujemy szeroki repertuar koncepcji, które dają możliwości odzyskania sprawności. Oczywiście każdy przypadek jest traktowany indywidualnie.

Podstawą do rozpoczęcia rehabilitacji neurologicznej wtórnej jest :

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby

Pacjent powinien posiadać:

 • dokumenty opisujące sprawność za pomocą wystandaryzowanych skal i narzędzi;
 • wynik rezonansu magnetycznego oraz ewentualnych innych pomocnych metod obrazowania;
 • pozostałą dokumentacje medyczną opisującą choroby współistniejące (jeśli istnieją).

Czas trwania rehabilitacji:

 • do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

Organizacja udzielania świadczeń:

 • usprawnianie przez 6 dni w tygodniu;
 • terapia logopedyczna;
 • terapia psychologiczna, psychoedukacja, terapia wspierająca pacjenta i jego rodzinę.

SKIEROWANIE na rehabilitację neurologiczną wtórną powinno zostać wystawione przez lekarzy oddziałów:

 • Neurologicznych
 • Neurochirurgicznych
 • Ortopedii i Traumatologii
 • Anestezjologii i Intensywnej terapii
 • Wewnętrznych
 • Pediatrycznego i Chorób zakaźnych
 • Chirurgii

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta!