Rehabilitacja pourazowa

Specjalistyczne zajmiemy się uszkodzeniami i obrażeniami powstałymi w wyniku zadziałania czynnika mechanicznego, wszelkie urazy złamania, zwichnięcia, skręcenia, zespoły przeciążeniowe oraz zmiany entezopatyczne.

Pierwsza faza rehabilitacji polega na zmniejszeniu ostrych objawów pourazowych. Następnie przywraca się zakres ruchomości oraz siłę mięśniową. Ze względu na naturalne zdolności regeneracyjne naszego ciała ten typ rehabilitacji u większości pacjentów jest związany z szybką progresją wyników i często odzyskaniem pełnej funkcji.

Podstawa do rozpoczęcia rehabilitacji pourazowej:
Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie.

SKIEROWANIE wystawione przez lekarza oddziału:
• urazowo-ortopedycznego,
• chirurgicznego,
• neurochirurgicznego,
• reumatologicznego,
• onkologicznego,
• urologicznego,
• ginekologicznego,
• chorób wewnętrznych.
oraz lekarze poradni:
• rehabilitacyjnej,
• urazowo-ortopedycznej,
• neurologicznej,
• reumatologicznej.

(okres kwalifikacji wynosi 6 miesięcy od dnia urazu)

Czas trwania rehabilitacji pourazowej:
• od 3 do 6 tygodni

Scroll to Top