Specjalizujemy się w rehabilitacji:

pourazowej, pooperacyjnej, geriatrycznej

REHABILITACJA POURAZOWA


Nadrzędnym celem kompleksowej rehabilitacji jest jak najszybszy powrót do aktywności dnia codziennego, pracy zawodowej, rekreacji i sportu.

Proponujemy Państwu program rehabilitacji pourazowej gdzie specjalistycznie zajmiemy się uszkodzeniami i obrażeniami powstałymi w wyniku zadziałania czynnika mechanicznego, wszelkie urazy, złamania, zwichnięcia, skręcenia , zespoły przeciążeniowe, zmiany entezopatyczne tj. łokieć tenisisty, łokieć golfisty, chondromalacje, ostroga piętowa, stłuczenia stawów i tkanek, naciągnięcia, naderwania, zerwania np. więzadła krzyżowe przednie kolana ACL,ścięgna Achillesa, stożka rotatorów stawu ramiennego i inne.

Forma indywidualnej pracy z pacjentem w oddziale Lubycza Królewska zapewnia szybki i bezpieczny powrót do możliwie jak największej sprawności i powrotu funkcji z przed urazu.

parallax background

REHABILITACJA POOPERACYJNA


REHABILITACJA GERIATRYCZNA


Skierowana jest do osób w starszym wieku (program senior), z ograniczeniami sprawności, obciążonych czynnikami ryzyka wystąpienia chorób, urazów lub innych negatywnych zdarzeń charakterystycznych dla wieku starszego.

Rehabilitacja geriatryczna jest postępowaniem medycznym długotrwałym i kompleksowym, zastosowanie jej odpowiednio wcześnie daje szerokie spektrum działania oraz częściową redukcję deficytów.

Głównym celem jest doprowadzenie do takiej wydolności organizmu, dzięki której starsza osoba może zwiększyć swoją samodzielność i niezależność. Wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów z ogromnym zaangażowaniem, cierpliwością oraz empatią zatroszczy się o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu psychicznego. Dążymy do możliwego maksymalnego usprawnienia pacjenta, zmniejszenia dyskomfortu wynikającego z przewlekłej choroby i długotrwałego bólu, a także przekonania i zachęcenia do codziennej aktywności fizycznej poprawiającej jakość życia.