Oddział Rehabilitacji w Lubyczy Królewskiej, zajmuje się kompleksową i specjalistyczną rehabilitacją: pourazową, pooperacyjną, geriatryczną.
Pod okiem najlepszych specjalistów obrane cele powrotu do pełnej sprawności staną się realne do osiągnięcia. Nowoczesne wyposażenie obiektu, wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny stwarza wiele perspektyw dla pacjentów, gdzie możliwe jest korzystanie z całego wachlarza zabiegów fizjoterapeutycznych.
Oddział rehabilitacji w Lubyczy Królewskiej jest położony w samym sercu roztocza w powiecie tomaszowskim.
Ofertę którą kierujemy do osób w szczególności po zabiegach operacyjnych, ze względu na kontynuację leczenia rehabilitacyjnego, wymagają kompleksowych świadczeń oraz całodobowego nadzoru, na co jesteśmy przygotowani. Wiemy również, że osoby te jednocześnie oczekują działań terapeutycznych, edukacyjnych, motywacyjnych oraz profilaktycznych celem przywrócenia pełnej lub możliwej do osiągnięcia kondycji fizycznej i psychicznej oraz powrotu do czynnego udziału w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym.